wdh

Algemene voorwaarden scholingsactiviteiten Van Muijden & Partners (VM&P)

In dit document zijn de algemene voorwaarden vastgelegd die gelden bij de nascholingen die door VM&P worden georganiseerd, tenzij anders vermeld.

Prijzen en locaties zijn onder voorbehoud.
Inschrijven kan uitsluitend via de website www.vanmuijden.nl

Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst. Zodra uw inschrijving bij VM&P binnen is, is uw aanmelding definitief. U ontvangt per e-mail een bevestiging van inschrijving. Ontvangt u deze bevestiging niet, dan hebben wij uw inschrijving niet ontvangen.

De sluitingsdatum van inschrijving staat doorgaans vermeld bij elke scholing. Vanaf de datum van ontvangst van uw inschrijving heeft u het recht binnen 14 dagen uw inschrijving ongedaan te maken. Wij gebruiken uw e-mailadres voor het bevestigen van uw aanmelding.

Annuleren kan alleen per e-mail. Na ontvangst van uw annuleringsbericht, ontvangt u van ons een bevestiging. Ontvangt u dit bericht niet, dan heeft de VM&P uw annulering niet ontvangen.
VM&P gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en informatie tegenover derden.

Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal dat tijdens een nascholing wordt gebruikt, is vermeld op het desbetreffend cursusmateriaal.

Annuleringsvoorwaarden
In geval u uw inschrijving voor een scholing wilt annuleren, dient u rekening te houden met de volgende annuleringskosten:

Bij annulering tot twee weken vóór aanvang van de scholing wordt € 35,00 administratiekosten aan u in rekening gebracht.
Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de scholing is het gehele bedrag verschuldigd.
Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen extra kosten verschuldigd.

No show kosten
De administratieve werkzaamheden die voortvloeien uit het niet annuleren of niet annuleren binnen de daarvoor gestelde termijn worden in rekening gebracht. Deze administratiekosten (€35,-) worden naar aanleiding van controle van de presentielijst in rekening gebracht. Dit in verband met de adminstratieve belasting van de kantoormedewerkers.

Privacy policy

Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.vanmuijden.nl is een belangrijke taak voor ons.

Persoonsgegevens
Uw gegevens zoals naam, adres, telefoon, e-mailadres worden door ons opgeslagen in een database. Deze gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden met betrekking tot de scholing waarvoor u zich heeft ingeschreven. Deze gegevens zijn altijd op te vragen bij info@vanmuijden.nl en eventueel te verwijderen.

Toestemming
Door de informatie en de diensten op www.vanmuijden.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Van Muijden & Partners en specifiek www.vanmuijden.nl.nl kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@vanmuijden.nl.

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.