ovm

Algemene voorwaarden scholingsactiviteiten OVM Scholing & Advies

Hieronder lees je de door ons vastgelegd algemene voorwaarden voor de cursussen van OVM Scholing & Advies, tenzij anders vermeld.

  • Prijzen en locaties zijn onder voorbehoud.
  • De cursus gaat door bij voldoende deelnemers. Voor online bijeenkomsten hanteren wij een minimum van 8 deelnemers. Voor fysieke bijeenkomsten zijn dit 10 deelnemers
  • Bij ziekte of afwezigheid van docent of andere onvoorziene omstandigheden zal OVM Scholing & Advies naar een vervangende datum zoeken
  • Inschrijven kan uitsluitend via de website www.vanmuijden.nl; agenda
  • Wanneer je je inschrijft op onze website, verwerken we dit. Dit gebeurt op volgorde van binnenkomst. Je ontvangt een bevestiging. Daarmee is de inschrijving definitief. Ontvang je geen bevestiging? Dan hebben we helaas jouw inschrijving niet ontvangen. Na je inschrijving kan je jouw inschrijving binnen 14 dagen altijd ongedaan maken. We gebruiken jouw mailadres voor de de bevestiging.
  • Annuleren kan alleen per e-mail. Na ontvangst van jouw annuleringsbericht, ontvang je van ons een bevestiging. Ontvang je dit bericht niet? Dan heeft OVM Scholing & Advies jouw annulering niet ontvangen.
  • OVM Scholing & Advies gaat vertrouwelijk om met jouw gegevens en informatie tegenover derden. 
Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal dat tijdens een nascholing wordt gebruikt, is vermeld op het desbetreffend cursusmateriaal.

Annuleringsvoorwaarden
Houd bij annuleren wel rekeningen met de volgende kosten:

  • Bij annulering tot twee weken vóór aanvang van de scholing wordt € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht. Het bedrag zullen we binnen 14 dagen terugstorten
  • Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de scholing is het gehele bedrag verschuldigd.
  • Er zijn geen extra kosten als je voor een vervanger zorgt.

No show kosten
Bij een no show is eveneens het hele bedrag verschuldigd. Ook wordt € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Privacy policy

Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.vanmuijden.nl is een belangrijke taak voor ons.

Persoonsgegevens
Jouw gegevens zoals naam, adres, telefoon, e-mailadres worden door ons opgeslagen in een database. Deze gegevens worden gebruikt om je op de hoogte te houden met betrekking tot de scholing waarvoor je je hebt ingeschreven. Deze gegevens zijn altijd op te vragen bij scholing@vanmuijden.nl en eventueel te verwijderen.

Toestemming
Door de informatie en de diensten op www.vanmuijden.nl te gebruiken, ga je akkoord met onze privacy-policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Copyright & Eigendomsrecht
De copyright van de cursus behoort toe tot OVM Scholing & Advies of de ontwikkelaar van de cursus. Het eigendomsrecht van het cursusmateriaal behoort toe tot OVM Scholing & Advies, de ontwikkelaar van de cursus of de docent. Per cursus wordt dit vermeld.

Vragen
Als je meer informatie wil ontvangen, of vragen hebt over de privacy-policy van OVM Scholing & Advies en specifiek www.vanmuijden.nl kun je ons benaderen via e-mail.
Ons e-mailadres is scholing@vanmuijden.nl.

Prijswijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.