ovm

Klachtenprocedure

Mocht je ontevreden zijn of een klacht hebben over OVM Scholing & Advies en/of één van onze cursussen, kan je ons altijd daarover bellen (06-22514859) of mailen (scholing@vanmuijden.nl). We staan altijd open voor feedback. We zullen je klacht in vertrouwelijkheid uiterlijk binnen 4 weken in behandeling nemen en binnen 5 weken afhandelen. Indien we meer tijd nodig hebben, geven we dit aan.

Mocht je niet tevreden zijn en we komen er samen niet uit, zal er een derde gevraagd worden om een onpartijdig en onafhankelijk oordeel. Dit is Tessa Versteegde. Haar oordeel is voor OVM Scholing & Advies bindend en zal door OVM Scholing & Advies worden opgevolgd.

Je klacht en de afhandelingsprocedure bewaren wij maximaal een jaar. Indien de klacht is afgehandeld en door jou niet meer opgevraagd hoeft te worden, zullen we deze binnen 14 dagen verwijderen.