ovm

Disclaimer


De auteursrechten van de inhoud van deze website behoren tot OVM Scholing & Advies. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud uitsluitend met schriftelijke toestemming van OVM Scholing & Advies.

Aan de gepresenteerde informatie op deze website kan en mag de bezoeker geen rechten ontlenen. OVM Scholing & Advies heeft de inhoud van de pagina's zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de volledige juistheid van alle gegevens.
OVM Scholing & Advies is niet verantwoordelijk voor de inhoud van pagina's die door externe links beschikbaar zijn.
OVM Scholing & Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door OVM Scholing & Advies op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.