ovm

Problematisch middelengebruik. 'In gesprek met een collega over verslaving' (EKC-vervolgcursus)

Datum donderdag 27 mei
Locatie Groot Kievitsdal, Baarn
Doelgroep Huisartsen, Specialisten ouderengeneeskunde, Overige, AVG
Organisatie OVM Scholing & Advies
Accreditatie 4 uur
Prijs 195.00
Tijd: 09.00 - 13.00 uur. Na afloop is er lunch.
Indien fysiek t.z.t. niet mogelijk is, zal de cursus online worden gegeven.

Problematisch middelengebruik. 'In gesprek met een collega over verslaving'

Problematisch middelengebruik en verslaving komt ook voor onder huisartsen. Gebruik van alcohol, drugs, medicatie en eten maar ook van beeldschermgebruik of kopen kunnen artsen hinderen lichamelijk en geestelijk gezond te blijven in het vaak stressvolle beroep. In deze cursus nemen deelnemers kennis van het vóórkomen van verslaving onder huisartsen en worden zij zich bewust van hun eigen referentiekader en dat van anderen hierover. Zij kunnen gespreksvaardigheden toepassen in het omgaan met collega’s die kampen met problematisch middelengebruik of verslaving. Hoe het gesprek te initiëren; de eigen waarneming en vermoedens te formuleren; hoe om te gaan met mogelijke reacties; hoe het gesprek af te sluiten. Zij zijn alert op weerstanden en motivatie bij de collega en zijn zich bewust van hun (non)verbale communicatie en kwaliteiten/ontwikkelpunten in de gesprekvoering.

Voorafgaand aan de cursus bekijkt de deelnemer een e-learning, en maakt een voorbereidende module.

Programma

08.30 - 09.00 uur Ontvangst
09.00 - 10.45 uur Cursus Problematisch middelen gebruik
10.45 - 11.00 uur Pauze
11.00 - 13.00 uur Vervolg cursus
13.00 - 13.30 uur Lunch

Datum

Donderdag 27 mei 2021.

Locatie

Landgoed Groot Kievitsdal, Hilversumsestraatweg 19, Baarn.

Kosten

€ 195,- per deelnemer.

Accreditatie

Voor deze cursus is accreditatie aangevraagd voor 4 uur bij het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) van de KNMG.

Consulent

Liesbeth van der Jagt

Inschrijven 

Je kunt inschrijven middels de button boven en onderaan de pagina. Je ontvangt per mail een bevestiging van inschrijving en een factuur. De cursus gaat door bij voldoende deelnemers.

Annuleringsregeling 

Annuleren kan tot een week voor aanvang van de nascholing onder aftrek van € 25,- administratiekosten. Daarna is het volledige bedrag verschuldigd. Natuurlijk kun je je, mits tijdig aan ons doorgegeven, laten vervangen door een collega.

Meer informatie

Deze cursus is ontwikkeld door Keijzer en Van der Jagt advies. Voor inlichtingen kun je terecht bij OVM Scholing & Advies, telefoon 0622514859, e-mail scholing@vanmuijden.nl
Coördinatie: Olaf van Muijden

Wijzigingen voorbehouden.